Raddington 1

St. Michael’s church Raddington. Rood screen, detail of vine trail.